Polityka Prywatności

Polityka Prywatności korzystania z serwisu www.PewnyParking.pl

Wersja 1.0 19/06/2020

§ 1. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma PewnyParking Ltd., z siedzibą przy 149 Alma Road, BH91AG, Bournemouth, United Kingdom. Ochrona danych odbywa się z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
 4. Jeśli masz jakieś pytania na temat Polityki prywatności, skontaktuj się z nami a my dołożymy wszelkich starań aby odpowiedzieć na Twoje pytania

§ 2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. W naszym serwisie używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu użytkowania serwisu i rezerwacji miejsc dostępnych na stronie, personalizowania oraz analizowania ruchu na stronach. Dostęp do informacji o korzystaniu przez Użytkowników z naszych Serwisów mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy*, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach i w intrenecie. PewnyParking zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Serwisów jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
 2. Przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich jest konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę stanowi Regulamin PewnyParking.pl.  Podawanie danych nie jest obowiązkowe jednak jeśli nie wyrażasz zgody nie będziesz miał możliwości rejestracji na stronie internetowej lub zarezerwowania/wynajęcia Miejsca parkingowego. PewnyParking przetwarza wszystkie dane potrzebne do obsługi strony internetowej .Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez PewnyParking:
  1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
  2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
  3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
  4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, nazwa firmy jeśli reprezentujesz, data urodzin, strona internetowa, telefon, adres dane bankowe do wykonania przelewu, Zawód, płeć.
  5. informacje wprowadzane podczas tworzenia ogłoszenia- kraj i pełny adres miejsca parkingowego, rodzaj miejsca parkingowego, ilość dostępnych miejsc, Opis miejsca, Instrukcje dostępu, Kod lub pin dostępu, jeśli sprecyzowano, cenę godzinową, dzienną, tygodniową, miesięczną za parking, dodane miejsca (atrakcje) w pobliżu parkingu;
  6. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
  7. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
  8. Dane pojazdu, który będzie użyty podczas rezerwowania miejsc.
  9. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
  10. informacje dotyczące wszystkich rezerwacji otrzymanych i wykonanych, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej (dane bezpośrednio przekazane do , w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane bankowe, karty kredytowej, opłat za rezerwację lub jej anulowanie. i) Dodane metody płatności w celu wypłat i opłat za parking- dane potrzebne do dokonania płatności. Dane dotyczące metod płatności są bezpośrednio wysłane do dostawców płatności. My przetwarzamy jedynie dane podane przez Ciebie do wypłat zgromadzonych środków
  11. Historie rezerwacji- przechowujemy historię, gdzie i kiedy zarezerwowałeś parking, aby przyspieszyć i ułatwić korzystanie z niego oraz w interesie Twoich i naszych celów księgowych.
  12. Dodane i otrzymane komentarze- jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz na temat parkingu
  13. Informacje dotyczące stanu twojego portfela na stronie internetowej.
  14. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, Imię i Nazwisko, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych ogłoszeń, recenzje Twojego profilu, dane kontaktowe;
  15. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
  16. Administrowanie Twoich rezerwacji- w celu pomocy podczas zarządzania Twoją rezerwacją.
  17. przy zgłaszaniu administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisów, przy czym administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania Serwisami, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W bazie kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.
  18. do wysyłania informacji o nowych ofertach i produktach.
  19. Przy komunikowaniu się z PewnyParking.
  20. W przypadku rejestracji użytkownika za pośrednictwem Facebook’a lub Google, PewnyParking będzie posiadał dostęp do niektórych danych osobowych (np. Imię, Nazwisko, Zdjęcia, Adres e-mail) zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tych serwisach.
  21. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

 

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 

§ 3. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce. Przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich jest konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę stanowi Regulamin PewnyParking.pl. Dostęp do informacji o korzystaniu przez Użytkowników z serwisu PewnyParking mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy*, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach i w intrenecie Podawanie danych nie jest obowiązkowe jednak jeśli nie wyrażasz zgody nie będziesz miał możliwości rejestracji na stronie internetowej lub zarezerwowania/wynajęcia Miejsca parkingowego. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. umożliwienia rezerwacji i opłacenia miejsc parkingowych dostępnych na naszej stronie internetowej;
 5. świadczenia usług za pośrednictwem naszej strony internetowej przez ogłoszeniodawców;
 6. wysyłania do ciebie przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. przesyłania marketingowej komunikacji handlowej;
 9. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 10. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 11. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 12. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 13. dostarczania stronom trzecim niezbędnych informacji w celu zrealizowania usługi rezerwacji i obsługi serwisu.
 14. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 15. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 16. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 17. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

§ 4. Ujawnienie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

§ 5. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tym paragrafie.

§ 6. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej paragrafie określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  • jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

§ 7. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania i są wykonywane przez zewnętrzną firmę  PayU. Używając bramki płatności payU zgadasz się z regulaminem i Polityką prywatności PayU.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

§ 8. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

§ 9. Twoje prawa

 1. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:
  • Z uiszczeniem opłaty w wysokości 200 zł (koszty administracyjne) i
  • dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości: tym celu, zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem.
 3. Możesz usunąć swoje dane z naszego Serwisu w dowolnym momencie. Można to zrobić, przechodząc do Profilu danych na twoim koncie usuwając konto. Możemy jednak przechowywać niektóre z Twoich danych osobowych tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia naszych interesów biznesowych, (w tym wykrywania oszustw i zapobiegania im) oraz zgodnie z  zobowiązaniami  prawnymi  (w tym obowiązków podatkowych, prawnych i audytowych.)
 4. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisów, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 5. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka Prywatności, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.
 6. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.
 7. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

§ 10. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

§ 11. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

§ 12. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.  Możemy używać zarówno ciasteczek sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę, umożliwia korzystanie z systemu rezerwacji płatności na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników /;
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

§ 13. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez PewnyParking poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Należy systematycznie sprawdzać wszelkie aktualizacje lub modyfikacje Polityki Prywatności. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 19 czerwca 2020 r.

§ 14. Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail help@pewnyparking.pl

 

ZMIEŃ SWOJE USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

 

*Facebook, Google, Fastcomet, OHV, PayU, Mailchimp, Tawk, Hotjar,

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA